صفحه اصلی/سوالات متداول

پیرو اعلام شماره تلفن و E-mail برای پاسخ گوئی به سوالات سهامداران محترم تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز وتعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، سوالاتی از طرف برخی از سهامداران محترم مطرح گردید که پاسخ آنها مستقیماً جهت ایشان ارسال شد. در زیر لیست سوالات عمده مطرح شده از طرف این عزیزان و پاسخ های روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب آمده است . قابل ذکر است که این روش برای پاسخ گوئی به ابهامات سهامداران محترم ادامه خواهد داشت .

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

۱- آیا لازم نمی دانید روند اطلاع رسانی را بیشتر کنید و آیا تاکنون در این رابطه کوتاهی صورت نگرفته است ؟
پاسخ: شرکتهای خصوصی بر اساس قانون تجارت اداره می شوند و بر اساس همین قانون کلیه شرکت ها مکلف هستند هر ساله با دعوت از تمامی سهامداران خود در جلسه مجمع عمومی سالیانه فعالیت های شرکت را به اطلاع سهامداران برسانند .
قابل ذکر است که بر اساس همین قانون گزارشی که هیات مدیره به سهامداران می دهد باید  توسط حسابرس و بازرس شرکت در همان جلسه تائید شود . این اقدام در قانون دیده شده است  تا هیات مدیره گزارش خلاف واقع به سهامداران ندهد.
در همین جلسه حسابرس شرکت هر گونه موردی که در خلاف جریان عادی شرکت باشد را به اطلاع سهامداران می رساند و همچنین هر موردی که ممکن است بهر دلیل به منافع سهامداران خدشه ای وارد کند را بیان می کند .
در این جلسه سهامداران می توانند تکالیفی را برای هیات مدیره تعریف نمایند و هیات مدیره موظف است در فرجه زمانی که به آنها داده شده است آن تکالیف را انجام دهند .
در شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب و کلیه شرکت های زیر مجموعه آن هر ساله در موعد قانونی آن این جلسه برگزار شده و صد در صد سهامداران نیز حضور داشته اند . و این یعنی اطلاع رسانی کامل به صد درصد سهامداران .
در تمامی جلسات مجامع عمومی سالیانه از مدیران محترم عامل سه مجموعه فولادی نیز دعوت بعمل آمده است وعموماً  شرکت می کرده اند .
واضح است که سهامداران شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب تعاونی های سه گانه بوده اند و در حال حاضر دو تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز و تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستنند .لذا از دید این شرکت اطلاع رسانی بر اساس قانون تجارت بصورت کامل صورت گرفته است . گاهاً  شنیده می شود که چرا به اعضا تعاونی های مصرف و کارکنان اطلاع رسانی نشده است . پاسخ این است که تعاونی های مصرف موظف هستند به اعضا خود اطلاع رسانی کنند و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب در این رابطه وظیفه ای ندارند .
۲- آیا هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز در جریان ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب بوده اند ؟ 
پاسخ :
از سال ۱۳۸۲ نماینده تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز در کلیه جلسات مجامع شرکت  کارگزاری ستاره جنوب و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب  که بعداً تاسیس شد حضور   داشته اند همچنین نمایندگان تعاونی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی کارگزاری ستاره جنوب و بعد از آن شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب بوده اند .
در مجامع عمومی کلیه شرکت ها که هر ساله برگزار می شود کلیه اطلاعات مالی شرکت ها از جمله ریز دارائی ها ، بدهی ها ، سود سالانه ، سود اندوخته و.. آورده می شود و نمایندگان سهامداران در جریان ریز آن قرار می گیرند .
از طرف دیگر اعضای هیات مدیره هر شرکت ( از جمله تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز ) موظف هستند که هر ساله اطلاعات مذکور را گرفته و در دفاتر مالی خود ثبت نمایند و نمی توانند به بهانه اینکه در جریان مسائل نبودیم وظیفه قانونی خود را انجام ندهند.
۳- نقش شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب در تعیین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی های مصرف چیست  و تا چه حدودی شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب در سیاست های تعاونی ها مداخله می کند ؟
پاسخ : شرکت های تعاونی سهامداران شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب هستند و طبیعتاً و قانوناً زیر نظر شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب نیستند و این شرکت هیچ نقشی در تصمیم گیری آنها ندارد و نمی تواند داشته باشد .
مدیر عامل تعاونی مصرف نیز بر اساس قانون تعاون و قانون تجارت  با رای اعضای هیات مدیره آن تعاونی از بین اعضای هیات مدیره تعاونی و یا خارج از اعضاء انتخاب می شود .و اعضای هیات مدیره ها نیز   بر اساس قانون در جلسه مجمع عمومی سهامداران تعاونی هاانتخاب می شوند .
۴- تا چه حد امکان پنهان کاری در دارائی ها و بدهی های شرکت وجود دارد ؟ 
پاسخ: کلیه دارائی  و بدهی های شرکت هر ساله حسابرسی می شود و در گزارش مالی شرکت منعکس  می گردد و بازرس و حسابرس شرکت هر ساله آنرا بررسی نمود و هر گونه ایراد و یا ابهامی در آن مشاهد نماید در جلسه مجمع عمومی باطلاع صاحبان سهام شرکت می رساند .
قابل ذکر است که حسابرس را نیز در جلسه مجمع ، سهامداران انتخاب می نمایند و حسابرس شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب در سال ۱۳۹۰ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بوده است که یکی از معتبرترین حسابرسان کشور است و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب حتی یک بندحسابرسی و بازرسی نداشته است و صورتهای مالی آن از نظر حسابرسی مقبول اعلام شده است و این به معنی نبودن هیچ گونه ابهام در شرکت است.
بعلاوه این شرکت اعلام می نماید کلیه سهامداران تعاونی های مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز و تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران می توانند با هماهنگی قبلی به شرکت مراجعه نموده و صورت های مالی شرکت را ملاحظه نمایند و هر گونه ابهامی داشته باشند نیز بصورت حضوری مطرح نمایند و همچنین هر سوال ابهام و رهنمودی داشته باشند می توانند به آدرس info@ssid.ir  و یا روابط عمومی شرکت ارسال نموده و به کلیه سوالات پاسخ داده خواهد شد .
۵- سهم سود تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز از سود تقسیم شده سال ۱۳۹۰ شرکت سرمایه گذاری چه مبلغی است و چه زمانی  به سهامداران تعاونی مصرف پرداخت خواهد شد ؟
پاسخ : بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب  سود تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز  برای سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۶ میلیارد تومان بوده است . این مبلغ براساس تصمیم مجمع عمومی تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز  برای خرید ۱۲ درصد سهام شرکت تعاوني سرمایه گذاری کارکنان فولاد آذربايجان پرداخت و سهام تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز از ۵۱% به ۶۳% افزایش یافته است .
طبق قانون تجارت هرگونه توزیع سود براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه  که نمایندگان سهامداران( تعاونی ها) آنرا تشکیل می دهند امکان پذیر می باشد.
علاوه بر ۶ میلیارد تومان مذکور تصمیم گیری شده است که دو میلیارد تومان دیگر نیز بین سهامداران تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز توزیع شود که بدلیل وجود مشکلاتی در تعاونی مصرف از جمله اختصاص ۱۵ درصد از سهام تعاونی به چند نفر که مورد اعتراض بقیه اعضاء می باشد تا کنون این مبلغ توزیع نشده است . قابل ذکر است که تعاونی مصرف کارگران مجتمع فولاد اهواز زیر نظر این شرکت نیست و این شرکت برای توزیع سود به تعاونی ها منتظر حل شدن مشکل مذکور می باشد . 
۶- لطفاً لیست شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب و میزان سرمایه ثبت شده هر کدام را مشخص بفرمایند .
پاسخ: شرکت های تابعه و سرمایه ثبت شده آنها بشرح زیر است .
 سرمايه گذاري و توسعه فولاد جنوب  / شصت ميليارد ريال
كارگزاري ستاره جنوب / پنجاه ميليارد ريال
فولاد ريل جنوب / چهارصد ميليارد ريال سهام متعلق به سرمایه گذاری ۵۱ درصد
ياوران فولاد جنوب/ده  ميليارد ريال
تجارت كالاي آتيه/ بیست ميلياردريال در مرحله اقدام به افزایش سرمایه تا هشتاد میلیارد ریال 
تأمين مواد معدني صنايع فولاد/ سي و هفت ميليارد وسيصدو هشتادو سه ميليون و هفتصدوپنجاه هزار ريال
كشتيراني خط اقيانوس آزاد/ یک میلیارد ریال
مهندسي فن آور معادن و فلزات/ پنجاه میلیارد ریال سهام متعلق به سرمایه گذاری ۲۵ درصد
توسعه فولاد و ذوب جنوب/ دو ميليارد ريال
نيروگاهي فولاد توان جنوب/ پنج ميليارد ريال
مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب/ یک میلیارد ریال
احیا مستقیم فولاد جنوب/ دو میلیارد ریال
۷- آیا امکان بازدید از شرکت ها وجود دارد؟
پاسخ: امکان بازدید از شرکت ها وجود دارد کافی است از چند روز قبل برنامه بازدید را هماهنگ بفرمایند .

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب می باشد
طراحی سایت  از پارسیان مهر